Komunikaty

Żywe lekcje historii

W grudniu obchodziliśmy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W związku z tą okolicznością w naszej szkole zostały przeprowadzone żywe lekcje historii. W zajęciach poprowadzonych przez członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Gryf” uczestniczyły klasy: 2A, 2CF, 2D, 2G i 2P. Rekonstruktorzy opowiadali historię wprowadzenia w okresie PRL stanu wojennego, przedstawili konsekwencje wynikające dla społeczeństwa z podjętych decyzji oraz ukazali historię życia Jana Stawisińskiego, który zmarł w wyniku odniesionych ran, których doznał podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach przeprowadzonej w grudniu 1981 r.