Komunikaty

O kobietach w Dniu Kobiet

8 marca klasa 2e wzięła udział w konferencji naukowej „Kobieta-Liderka-Menadżerka” odbywającej się na wydziale humanistycznym Koszalińskiej Politechniki. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni, w której praktycy i badacze spotkają się, aby omówić aktualne wyzwania związane z miejscem kobiet w procesach zarządczych. Wydarzenie podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczyła „Liderek w działaniu. Wyzwań współczesnego przywództwa”. Jej moderatorem był prof. Marek Górka. Kobiety, które sprawują różne funkcje społeczne i udzielają się społecznie opowiedziały o doświadczeniach i podzieliły się spostrzeżeniami na temat ścieżki zawodowej. W drugiej części konferencji, której moderatorką była dr Dominika Liszkowska, również z Katedry Nauk o Polityce, odbył się panel dyskusyjny „Inspirujące historie sukcesu” z udziałem lider w samorządach.

Dziękujemy za zaproszenie!