Komunikaty

Dzień otwarty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

20 marca 2024 r. uczniowie klas IVb, IVc, IVd, IVe uczestniczyli w Dniu Otwartym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni i warunkami studiowania. Maturzyści zainteresowani byli m.in. kierunkami: fizjoterapią, ratownictwem medycznym, wychowaniem fizycznym, dietetyką, kosmetologią. Zwiedzali pracownie specjalistyczne i obejrzeli sprzęt wykorzystywany podczas zajęć praktycznych, wzięli udział
w różnych pokazach.

Mariola Włodarczyk – doradca zawodowy