Komunikaty

Udar mózgu. Co  musisz wiedzieć? Jak możesz pomóc?

W poniedziałek 8 kwietnia w VI LO na zaproszenie prof. Agnieszki Różyckiej i prof. Zbigniewa Mieszczaka gościliśmy  Panią doktor n. med Katarzynę Stanisławską Specjalistkę Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Katedry Ogólnej i Zabiegowej Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Przewodniczącą Komitetu Naukowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji  Nie pękaj-be strong.  Pani doktor spotkała się z uczniami klas II e, II p, II o,
II f , uczących się biologii w zakresie rozszerzonym. Tematem spotkania był „Udar mózgu. Co  musisz wiedzieć? Jak możesz pomóc.” Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o specyfice, rodzajach i mechanizmach powstawania udarów, oraz o rozpoznawaniu objawów, leczeniu i możliwych powikłaniach. Z pewnością informacje uzyskane z tego spotkania zwłaszcza dotyczące wielu czynników ryzyka , rozpoznawania pierwszych objawów  udaru mózgu wpłyną na poszerzenie wiedzy uczniów w tym zakresie i możliwość zwiększenia szans na uratowania zdrowia i życia swoich najbliższych.