Komunikaty

Informacja Dyrektora VI LO

Informacja Dyrektora
VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie

   W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi strajku zarówno ze strony Rodziców jak i innych zainteresowanych, informuję, że osobą wyznaczoną do kontaktu z Państwem jest:
       Pani Sylwia Marciniak
       sekretarz szkoły
       tel.: 94 343 07 95
                                                                                                                          Jolanta Kowalska
                                                                                                     Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego