Komunikaty

Dni pamięci Janka Stawisińskiego

Klasy 1p, 2e i 2cf pod opieką p. K. Stanoch, p. B. Pawluczeni, p. A. Chodalskiej i p. Daniela Bagnuckiego, brały udział
w obchodach upamiętniających Janka Stawisińskiego, górnika z Koszalina, ucznia ,,Elektronika”, który był jedną z ofiar pacyfikacji kopalni ,,Wujek”.
Pierwszy dzień obchodów rozpoczął się w Centrum Kultury 105 w Koszalinie, gdzie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego ,,Mój rówieśnik – mój bohater”. Poznaliśmy historię życia Janka Stawisińskiego oraz uczestniczyliśmy
w wystawie wyróżnionych prac.
Dni Pamięci zakończyły się wykładem dr Adama Czarneckiego oraz projekcją filmu ,,Janek z kopalni Wujek – górnik
z Koszalina”. Spotkaliśmy się również z twórcami filmu Arkadiuszem Paterem i Marcinem Maślanką oraz z aktorami Michałem Mrozem i Marcelem Bronowickim ( uczniami ,,Elektronika”).