Komunikaty

Rekolekcje wielkopostne

W dniach 14 – 16 lutego 2024 r. uczniowie, którzy uczęszczają na religię, będą uczestniczyć w rekolekcjach według następującego harmonogramu:

   – 14.02 i 16.02 (środa i piątek) – msza święta w godz. 8.00 – 9.00, uczniowie spotykają się w kościele i wracają do
                                                               szkoły na 3 godz. lekcyjną (9.35)

   – 15.02 (czwartek) – uczniowie wychodzą ze szkoły na projekcję filmu o godz. 11.25 i wracają na 8 godzinę
                                             lekcyjną (14.20) – wyjście i powrót pod opieką księży