Komunikaty

Marzenia, pomysły na przyszłość

8 lutego 2024 r. uczniowie klas IV uczestniczyli w Targach Edukacyjnych dla Maturzystów EDU DAY. Targi są miejscem spotkań szkół wyższych, policealnych i zawodowych oraz instytucji wspierających edukację.

Wśród wystawców prezentowały się między innymi: Politechnika Koszalińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koszalinie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Policealna Szkoła Medyczno Społeczna, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, i wiele innych.

Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Jest to okazja do rozmów z przedstawicielami uczelni wyższych w celu zdobycia informacji na temat nowoczesnych trendów w edukacji i na rynku pracy, można też zasięgnąć porad doradców,  obrać życiowy cel i odkryć drogę prowadzącą do spełnienia marzeń.

Mariola Włodarczyk – doradca zawodowy