Komunikat dyrektora – egzamin maturalny

Informujemy o zmianie harmonogramu przeprowadzania egzaminów maturalnych, który został podany w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że do 24 maja br. została przedłużo

Więcej