Próbny egzamin maturalny 2-8 kwietnia 2020 r.

Próbny egzamin maturalny Uwaga rodzice maturzystów i uczniowie klas maturalnych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zgodnie z komunikatem zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę

Więcej

Kształcenie na odległość

Uwzględniając wydane w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej obowiązujące od dnia 25 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,szkoła podjęła starania, które umożliwią realizację procesu kształcenia w zm

Więcej

Do Rodziców

Drodzy Rodzice, w tej wyjątkowo trudnej sytuacji musimy sprostać nowemu wyzwaniu, jakim jest zdalne nauczanie. Będzie to trudne zarówno dla nas – nauczycieli, jak i dla Państwa i Waszych dzieci. By nam się to udało, musimy wszyscy wykazać się odpowiedzialnością, systematycznością, samokontrolą i umiejętnościami samokształcenia. Dlatego też powinniście Państwo wiedzieć, jak p

Więcej

Do Uczniów

Drodzy Uczniowie, los sprawił, że nie możemy się spotykać codziennie w szkole. Zostajemy w domach i próbujemy żyć inaczej niż dotychczas, co z pewnością jest trudne zarówno dla Was jak i Waszych najbliższych. Chociaż jest to bardzo trudne, musimy spróbować odnaleźć się jakoś w tej nowej rzeczywistości. Od kilku dni wszyscy jesteśmy pod dużym napięciem, dlatego proponujemy

Więcej

Zdalne lekcje

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie, z dniem zamknięcia szkoły, nauczyciele podjęli zdalne nauczanie z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej i innych narzędzi edukacyjnych on-line. O stosowanych formach pracy i formach kontaktu informują rodziców i uczniów poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym. Proszę o systematyczne śledzenie komuni

Więcej

Komunikat pielęgniarki szkolnej

UWAGA RODZICE W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wstrzymuje się wykonywanie badań bilansowych lekarskich do maja 2020 r. Uczniowie klas objętych badaniami:  Klasa I SP, III SP, VII SP, I LO, III LO. Pielęgniarka szkolna  Jolanta Kopterska

Więcej

Komunikat

Funkcjonowanie VI LO zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że nauczyciele nie będą prowadzili zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych. Inne formy nauczania także zostają zawieszone. Nauczyciele  pozostając w gotowości do pracy będą wspierali swoich uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu stosując komunikację internetową (praca

Więcej

Komunikat

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wszystkie zajęcia w VI Liceum Ogólnokształcącym zostają odwołane od 12 do 25 marca 2020 r.  Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów na stronie internetowej szkoły. Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego Jolanta Kowalska

Więcej