Komunikaty

Komunikat

Funkcjonowanie VI LO zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że nauczyciele nie będą prowadzili zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych. Inne formy nauczania także zostają zawieszone.
Nauczyciele  pozostając w gotowości do pracy będą wspierali swoich uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu stosując komunikację internetową (praca zdalna). Dotyczy to szczególnie uczniów klas maturalnych.
Rodziców zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez komunikator.

Szanowni Państwo, informuję, że Prezydent Miasta Koszalina wystosował komunikat do mieszkańców o
treści:

Szanowni Państwo – mieszkańcy Koszalina : Informacja o funkcjonowaniu żłobków, przedszkoli, szkół i placówek
w Koszalinie od dnia 12.03.2020 roku.

1. Żłobki – od 12 do 13 marca tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach żłobki zapewnią opiekę dzieciom. Od dnia 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku żłobki zamknięte.
2. Przedszkola i Szkoły Podstawowe – od dnia 12 do 13 marca tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkola i szkoły podstawowe zapewnią opiekę uczniom. Od dnia 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku przedszkola i szkoły podstawowe zamknięte.
3. Szkoły Ponadpodstawowe od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku – zamknięte.
4. Normalnie funkcjonuje : Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie.

Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina