Komunikaty

Komunikat dyrektora

Informujemy, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka realizowana jest na odległość.

Jednocześnie informujemy o zmianie harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (maturalnych). Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu..

Podstawa prawna:

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia_komunikat MEN z 9.04.2020.

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania_komunikat MEN z 10.04.2020.