Komunikaty

Komunikat do rodziców i uczniów

Dnia 1 kwietnia 2020 roku swoją działalność rozpoczął Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy NZOZ „MONADA”, al. Monte Cassino 13 w Koszalinie, obejmujący swoją opieką osoby zamieszkujące na terenie Koszalina. Placówka ta stanowi I poziom referencyjny w trzypoziomowym systemie opieki dla dzieci i młodzieży. Dzięki powstaniu Ośrodka w naszym mieście dzieci i młodzież będą w pierwszej kolejności diagnozowane jak najbliżej miejsca zamieszkania. Kadra Ośrodka, poprzez swój zespół specjalistów, będzie
w stanie zapewnić efektywną opiekę i wsparcie psychologa, psychoterapeutów oraz terapeuty środowiskowego.
Ze względu na obecną sytuację zdrowotną i społeczną, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży rozpoczyna swoją pracę w trudnych warunkach odpowiadając jednocześnie na wzrastające, w okresie kryzysu spowodowanego epidemią COVID – 19, zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę i wsparcie. W przypadku chęci skorzystania ze wsparcia specjalistów z Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Koszalinie – zachęcamy do kontaktu:

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny
al. Monte Cassino 13
75-414 Koszalin
tel. 94 341 77 27
e-mail: nzozmonada@gmail.com